Der benyttes 2400 l vand til at fremstille en burger.