Vandspejlet formidler viden om vand og miljø til alle borgere i Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev kommuner.

Renseanlægget

Måløv Renseanlæg har kapacitet til at rense spildevand fra 70.000 mennesker. Anlægget modtager spildevand fra det det nordlige Herlev, Hareskov by, Kirke-Værløse, Lille Værløse, Jonstrup, Ledøje - Smørum, det nordvestlige Ballerup, Østerhøj og Måløv.

Renseprocessen på Måløv Renseanlæg er delt op i tre trin; mekanisk, biologisk og kemisk rensning. Efter endt rensning ledes vandet via en iltningstrappe ud i Jonstrup å, der løber ud til Roskilde Fjord.