Vandspejlet formidler viden om vand og miljø til alle borgere i Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev kommuner.

Biologisk rensning

Andet trin er den biologiske rensning.

Et mylder af bakterier og andre encellede organismer omsætter og nedbryder opløste næringssalte og andet organisk stof.

Det organiske primærslam udrådnes til Methan (biogas) (CH4). En del af denne gas bruges til forskellige opvarmningsformål på anlægget. Resten af methanen brændes af som et CO2 neutralt biprodukt.

For at undgå at de biologiske processer går i stå tilsættes der lejlighedsvis kulstofholdig glycol til sekundærslammet.

Næringssaltet nitrat (NO3-) nedbrydes til frit Nitrogen (N2) der frigives som gas til atmosfæren. Næringssaltet fosfat (PO4) kan optages af mikroorganismerne og bindes som fast stof der bundfældes med slammet.

Se mere her om hvad mekanisk rensning er her.