Måløv Renseanlæg er blandt de mest effektive renseanlæg i Danmark

Kemisk rensning

Tredje trin er den kemiske rensning.

Da fosfat kun langsomt omsættes biologisk er det nødvendigt at tilsætte aluminiumsulfat til vandet.

Aluminiumsulfatet binder fosfatet til spildevandsslammet. Slammet bundfældes og sendes til en koncentreringstank.

Yderligere tilsættes der en polymer for at for-afvande slammet.

Slammet centrifugeres derefter til en tørstofværdi på ca. 25%.

Det pakkes i containere og sendes til deponi.

Årligt bortskaffes ca. 4.500 tons slam.

Se mere her om hvad kemisk rensning er her.