Vandspejlet formidler viden om vand og miljø til alle borgere i Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev kommuner.

Mekanisk rensning

Første trin i renseprocessen er den mekaniske rensning.

Det består af en finrist der frasortere unedbrydelige partikler større end 3 mm. Det pakkes i containere og skaffes bort til forbrænding.

Der bortskaffes ca. 20 tons affald årligt via finristen.

Endvidere bundfældes der årligt ca. 85 tons sand og grus, der køres til deponi.

Se mere her om hvad mekanisk rensning er her.